วิธีควบคุมความคิด

ในปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันในคนส่วนมาก เช่น การร่วมงานกันเป็นทีม ที่มีคนจำนวนหลายคนต้องมาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นธรรมดาที่จะเกิดการขัดใจกัน หรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่หากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว อาจจะมีคนที่ควบคุมอารมณความคิดของตัวเองไม่ได้ 

ทำให้เกิดบันดาลโทสะ ใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงเป็นตัวตัดสิน ส่งผลให้สร้างความแตกแยกกับทีม และอาจจะหนักไปถึงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับบริษัท วันนี้จึงจะมาแนะนำวิธีควบคุมความคิดให้เพื่อเป็นแนวทาง

          ขั้นแรก ให้พิจารณาโทษของความคิด คิดแบบนี้แล้วได้อะไร เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราหรือคนอื่น ถ้าหากพิจารณาแล้วยังระงับโทสะไม่ได้  ก็ให้ลองเลิกคิด พยายามไม่สนใจไปเลย พยายามลืม ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นแทน แต่ถ้าหากยังไม่สามารถทำได้อีก ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลว่าทำไมถึงคิด ในระหว่างที่คิดนั้น ความโกรธก็จะค่อยๆลดระดับความรุนแรงลง เปรียบได้กับการวิ่ง กำลังวิ่งเร็วก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้า กำลังวิ่งช้าก็จะเปลี่ยนเป็นเดิน กำลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นยืน กำลังยืนก็จะเปลี่ยนเป็นนั่ง และจากกำลังนั่ง ก็จะเปลี่ยนเป็นล้มตัวลงนอน เชื่อว่าหากได้มีเวลาไตร่ตรองดูแล้ว อารมณ์ความคิดที่รุนแรงนี้ ก็จะค่อยๆลดลง ถึงจะไม่หายไปในทันที แต่ก็จะช่วยให้สงบสติอารมณ์ลงได้

         เมื่อเลิกคิดในสิ่งจะทำให้เกิดโทสะได้ ก็เท่ากับไม่เพิ่มเชื้อไฟไปในโทสะ แล้วโทสะจะค่อยๆดับไป ไฟก็จะเย็นลง และหากบังคับความคิดได้เสมอๆจนเคยชิน ให้ไม่นำพาไปยังความคิดที่เกิดโทสะ โทสะก็จะลดลง ทำให้ความร้อนในจิตใจเบาลงเช่นกัน